TOZ BOYA KOMPAUNDLARI

Toz Boya Kaplamaları POEX Çift Vidalı Extruder ile Maliyeti Düşük Kompaundlardır.

Elektrostatik Toz Boyalar, boya endüstrisinde en hızlı gelişen ve büyüyen segmenttir. Bunun sebebi, yüksek kalitedeki performans değerlerine, çevre için bir tehlike oluşturmadan ve diğer boyama yöntemlerine göre en ucuz şekilde ulaştırmasıdır.

  • Epoksi Toz Kaplama
  • Epoksi Polyester Toz Kaplama
  • Polyester Toz Kaplama
  • Dekoratif Polyester Toz Kaplama 

Toz boya üretiminde, ekstrüzyon, dry-blend gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ekstrüzyonda metal pigmentler diğer maddelerle karıştırılarak, çift vidalı ekstrüderden geçirilir. Dry-Blend ise, geri dönüşüm istenen durumlarda kullanışlı bir yöntem değildir, ayrıca püskürtme sırasında tabanca ucunda aglomerasyon oluşur. Pigmentler baz partiküllerine eşit olarak tutunurlar. Bu yöntem optik olarak daha iyi sonuçlar elde edilmesini, daha dayanıklı ürünler oluşmasını sağlar.

Toz boyada, standart aluminyumların yanı sıra, silika kaplı (stabil) aluminyum ve goldbronz pigmentler kullanılmaktadır. Mekanik ve sürtünme dayanımı, mükemmel optik özellikler ve dış hava kalıcılığı açısından, özellikle stabil goldbronz pigmentler kullanılmalıdır.

POEX teknolojinin başarısı şunlar üzerine kuruludur:  

Büyük Hacimli Kalite ve Verimlilik

Yeni POEX Polimer Teknik extruderleri düşük üretim maliyetleri ile homojen toz boyalar üretmektedir. Böylelikle Polimer Teknik müşterileri de net bir rekabet avantajı elde etmektedir. 

- Aynı performans için aynı extruder boyutunda % 50 daha yüksek verimlilik, daha küçük extruder büyüklüğü için daha kısa bir temizlik zamanı

- Daha fazla taşıma derinliği ve yüksek hız nedeniyle geliştirilmiş besleme özelliği.

- Daha fazla esneklik, extruzyon süresi ve verimlilik.

- Ürün ve süreçlere bağlı olarak düşük malzeme sıcaklıkları ile daha az ürün stresi ve geliştirilmiş ürün kalitesi.