Dijital Laboratuvar Çalışmaları

Sirketimizin imal ettiği makinalar MCC teknoloji firmasından Prof. Dr Cemal ÇAKIR hocamızın yapmış olduğu FMEA çalışmaları ile daha efektif hale gelmiştir. Teknlojilk gelişmeleri yakından takip eden ve dijital prototiplemeyi önem veren firmamız üniversiteler ile işbirliği içindedir.

Tasarım aşamasından sonra FMEA analizleri ile dijital ortamda prototiplenen makinalarımızda gerekli iyileştirmeler öngörülmekte ve uygulanmaktadır. Kalite iyileştirmelerimizin tasarım ve FMEA aşamasında gerçekleşmesi üretim maliyetlerimizi düşürmemizin yanısıra kalitemizin bilimsel metodlarla  sürekli bir yükseliş içinde olmasını sağlamaktadır.

Bir çok mühendislik ve fizik probleminde çözüm kümesi belirli sınırlarla tanımlanabildiği gibi sınırları çözüm sonucu elde edilen ve bu sınırları önceden bilinmeyen bir tanım kümesi bulunmaktadır. Önceden bilinmeyen bu tanım sınırları veya tanım kümeleri ise geometride serbest yüzey olarak adlandırılırlar ve bunlar aynı zamanda çözümün bir parçasıdırlar. Bu tarz problemlerde hız, basınç ve sıcaklık gibi bilinmeyenlerin yanına birde geometrik bilinmeyenler eklenir.  Bu tarz serbest yüzey akışları viskoz serbest yüzey akışları olarak adlandırılırlar. Bu çalışmada yer alan Polimer ekstrüzyonu bu akış tipine bir örnek oluşturmaktadır.

Polimer ekstrüzyonunda polimer eriyik hale dolayısı ile akışkan hale gelmesi için erime noktasının üzerinde ısıtılır. Akışkan hale gelen polimerin tek veya çift vidalı ekstruderların yardımı ile kalıp içerisine doğru yönlendirilirek kalıptan çıkışı sağlanır. Bu yöntemle levhalar, borular ve çeşitli kesitte profiler üretmek mümkündür. Bu çalışmada kullanılcan Poliamid6 malzemesi ise tekstil ensdüstrisinde çokça kullanılmaktadır. Polimer ekstrüzyonundaki ana problem polimerin kalıptan ayrıldığı andaki kesitteki artıştır. Polimerlerin visko-plastik özelliğine bağlı olan kalıp şişme problemi polimer malzemelerdeki ortak problemdir.  Polimerler ideal plastic malzeme ile ideal elsatik malzeme arasında bir davranışa sahip oldukları için visko-elastik davranış gösteren malzemeler olarak adlandırılırlar. Polimerler erime noktasının üzerinde ısıtıldığında elastic özellik gösteren malzeme gibi davranırlar ve kalıp çıkış noktasında kesitleri artmaya başlar. Bu olay kalıp şişme problemi olarak adlandırılır.