AR-GE

 
 Teknolojisini geliştirmeye önem veren firmamız uluslararası alanda kendi uzmanlık dalı olan Çift Vidalı Ekstrüderler ile ilgili bir çok bilimsel faaliyetlere katılmaktadır.

Bunlardan en önemlisi olan PEPT Flow proje konsorsiyumunda bulunarak Çift vidalı ekstrüderlerin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

PEPT Flow projesi;malzeme özelliklerinin, süreç verimliliğinin ve enerji kullanımının azaltılmasının iyileştirilmesi için optimize makine tasarımına ait yenilikçi polimer akışının görselleştirilmesidir.

Çift vidalı ekstrüzyon işlemi, genel olarak polimeri karıştırma, bileşik yapma ve reaktif işlem yapma gibi süreçlerde plastik sektöründe yaygın olarak kullanılan önemli bir teknolojidir. Çift vidalı ekstruderin modüler tasarımı, süreç kurulumu ve çalışmasında büyük esnekliğe olanak verir. Böylece mühendislik ve reaksiyon işlemi malzeme sisteminin gerekli koşullarına uygun olarak, özel şekilde düzenlemesine olanak sağlar.


AR-GE faaliyetleri kapsamında yaptığımız bazı TÜBİTAK PROJELERİ

"Aynı Yöne Dönen Modüler Çift Vidalı Kompaund Ekstruder Hattı Tassarımı ve Prototip       İmalatı"-7100808 Proje No'lu projemiz ile "Modüler Tek Vidalı Ekstruder Hattı Tasarımı Ve İmalatı" – 7080712 başlıklı projemiz Tübitak tarafından Ar-Ge projeleri destekleme Programı'nda yer almaya uygun bulunmuştur. Ayrınıtılı bilgi için www.eteydeb.tubitak.gov.tr